Lễ bưng quả là một trong những lễ nghi cưới hỏi quan trọng nhất ở Việt Nam ta, trong lễ này nhà gái thường cần thuê một lượng khá lớn áo dài cho đội ngũ bưng lễ và cô dâu, mẹ...